L’hotel Kursaal està situat a escassos quilòmetres del Club de Golf La Graiera . Els clients allotjats a l’hotel podran gaudir d’aquest magnífic camp de golf . El camp consta de 18 forats par 72, situat a escassos quilòmetres del mar , en un entorn totalment boscós i natural . El recorregut és molt ondulat

Tagged under: , , ,
TOP frosting. Does both the cream. I I.